Bilgi Paylaşım ve Tartışma Forumu
Daha Kaliteli Bir Hizmet İçin Üye Olmanız Gerekmektedir...
Bilgi Paylaşım ve Tartışma Forumu

Bilgi Paylaşımı,tartışmalar
 
AnasayfaTakvimSSSÜye ListesiKayıt OlGiriş yap
Konularıza,Mesajlarınıza Resim Yada Link Ekleyebilmeniz İçin Mesajınızı Yazdıktan Sonra Üst Taraftaki A/A Butonuna Tıklayınız.Tıkladığınız Zaman Butonun Rengi Kırmızı Olacaktır Şimdi Konularınıza Resim Ve Link Ekleyebilirsiniz:)

Paylaş | 
 

 FenerBahçemizin Şanlı Tarihi

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
azrail
Muctehid Uye
Muctehid Uye
avatar

Takımınız Takımınız : Fenerbahçe
+Rep Gücü +Rep Gücü : 86
Edilen Teşekkür Sayısı Edilen Teşekkür Sayısı : 2

Kişi sayfası
Puan Puan:
10/10  (10/10)

MesajKonu: FenerBahçemizin Şanlı Tarihi   Paz Ağus. 16, 2009 9:48 am

KULÜP...

[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]

Kurulu? y?l?: 1907

Kuruldu?u Yer: Moda’da Be?b?y?k Soka?? 3 numaral? evin alt kat?.

1895 y?l?nda Moda’da oturan ?ngilizlerin modern futbolu oynamaya ba?lamalar?, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurulmas?n?n ilk ad?mlar? olacakt?.

Deniz ö?rencisi Fuat Hüsnü Kayacan’?n, 1899 y?l?nda Fenerbahçe Stad?’n?n bulundu?u çay?rda me?in yuvarla?a yapt??? vuru?lar s?ras?nda arkada?lar? Re?at Denyal, Mehmet Ali ile dile getirdikleri “Ah biz de bir futbol tak?m? kurup oynayabilsek” özlemi, Türk gençleri aras?nda Black Stocking FC kurulmas?na sebep olmu?tur. Fakat daha sonra, kulüp monar?i rejiminin engellenmesini önlemek amac?yla hemen da??t?lm??t?r.

Bir kaç gencinde kat?l?m?yla ayn? isimler, 1902 senesinde bu kez Kad?köy Futbol Kulübü ad? alt?nda topland?lar. Ancak daha sert hafiye bask?n? bu giri?imi de engellemi?tir.

1907 y?l?n?n bir bahar gününde gene bir maç dönü?ü Ziya, Ayetullah ve Necip evlerinde çay içerlerken sönmeyen ideallerini bir kez daha ba?armaya yöneldiler. Monar?i rejimi art?k gev?emi? ve bu giri?im bu kez tutunmu? ve FENERBAHÇE FUTBOL KULÜBÜ bir daha kapat?lmamak üzere kurulmu?tur.

Fenerbahçe Futbol Kulübü’nün ilk yönetim kurulu ?öyledir: Ziya Bey “Ba?kan”, Ayetullah Bey “Genel Sekreter” ve Necip Bey de “Genel Kaptan ve Veznedar”d?r.

Tabii kurulu? y?llar? kolay olmam??, zaman zaman futbolcu bulmakta zorlan?lm?? ve bir çok defa gemilerden ödünç futbolcu alarak ligdeki mücadelesini sürdürülmü?tür. 1909 y?l?nda kulübün ad? Fenerbahçe Spor Kulübü olarak de?i?mi?, renkleri de sar?-beyazdan bugünkü rengi olan sar?-laciverede çevrilmi?tir. 1909-1911 y?llar? Fenerbahçe’miz için çok zor geçmi? bir ara da??lma noktas?na bile gelinmi? ancak Elkatipzade Mustafa adl? üye, kulübü kurtaran adam olmu?tur. Lokali dahi olmayan kulübün tak?mlar? çok kötü durumdayken St. Joseph, Robert College ve Kad?köy Numune Mektebi’nden toplan?lan genç futbolcularla, kulübün genç tak?mlar? kurulmu?, bir nevi alt yap?s?n? olu?turulmu?tur. Bu at?l?m, ba?ar?s?z geçen 2 y?l?n ard?ndan Fenerbahçe’ye hiç yenilmeden ilk ?ampiyonlu?unu getirmi?tir.

Bu ?ampiyonluk ise, Fenerbahçe’ye ya?ama gücü a??lam?? ve kulüp Alt?yol a?z?nda 2 odal? bir lokale kavu?mu?tur. Balkan Sava?? nedeni ile yap?lmayan 1912-1913 lig maçlar?ndan sonra üst üste ve yenilmeden kazan?lan 2 ?ampiyonluk, Fenerbahçe camias?n? olu?turmaya ba?lam??t?r. Fenerbahçemiz ayn? zamanda 1914 senesinde tertiplenen Genç tak?mlar ?ampiyonlu?unu da kazanm?? ve 10 y?l içinde en çok ?ampiyonluk kazanm?? tak?m olma unvan?n? alarak ?ngilizler taraf?ndan verilen tarihsel ?ilti de almaya hak kazanm??t?r.


Kurucular: Nurizade Ziya Songülen Bey, Osmanl? Bankas? memurlar?ndan Ayetullah Bey, Bahriye Mektebi talebesi Necip Okaner Bey, Hindli nam?yla an?lan Asaf Be?p?nar Bey ve Enver Yetiker taraf?ndan kurulmu?tur.

?lk Ba?kan: Nurizade Ziya Songülen

Renkleri: Sar? Lacivert

Amblem: Fenerbahçe Kulübü’nün ilk amblemi, Fenerbahçe burnundaki ???k saçan beyaz feneri, renkleri ise sar? ile beyaz olmu?tu. Ancak, kulüp mensuplar? bunu tatminkar bulmad?klar? gibi, anlam bak?m?ndan da içinde bulunulan monar?i rejimini tehdit edici say?labilece?i endi?esi ile k?sa sürede iptal etti. 1910 y?l?nda Fenerbahçeliler aras?nda resim çizmede maharetiyle tan?nan futbolcu solaç?k Hikmet (Topuz)’in çizdi?i (bugünkü) amblem ise herkesin be?enisini kazand? ve kabul edilerek bugünlere kadar da ula?t?. ??te “sar? ve lacivert” a??rl?k içinde olmak üzere 5 renkten olu?an amblem ve ?u anlamlar? ta??maktayd?(*22) ; “FENERBAHÇE SPOR KULUBÜ 1907" yaz?l? beyaz yuvarlak çerçeve, temizlik ve aç?k yüreklilik ifadesiydi. K?rm?z? fon ise, safiyet ve Fenerbahçeliler aras?ndaki sevgi ve ba?l?l??? belirtirken bu arada bayra??m?z? da sembolize etmekte, ortadaki sar? renk Fenerbahçe için duyulan g?pta ve k?skançl???, kalp ?eklindeki lacivert renk asaleti temsil etmekteydi. Sar? lacivert renkler içinde yükselen palamut dal? Fenerbahçelilik güç ve kudretini sembolize etmekte, ye?il renk ise yükselen bu kudret için ba?ar?n?n gerekli oldu?unu aç?klamaktayd?. Böylece “milli renkler aras?nda do?an Fenerbahçe”nin, sar? ile lacivert renkler beraberindeki bu amblemi üyelerce de kabul gördü?ünden, kli?esi ?ngiltere’ye Manchester ?ehrine yollanm?? ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bugünkü rozeti olarak ilk kez 1910 y?l?nda yapt?r?lm??t?. Rozet; 1929 y?l?ndan itibaren üzerindeki eski Türkçe harfleri yeni Türkçe harflere b?rakm?? ve manada önemli etki yapmayacak ufak tefek de?i?ikliklerle de günümüze kadar ayn? ?ekli muhafaza ederek gelmi?tir.

GÜNCEL B?LG?LER
Ba?kan: Aziz Y?ld?r?m
Merkez: Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe ?ükrü Saraco?lu Stadyumu
?leti?im: [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] - Telefon : 0216-542 1907
Futbol ?ubesi Kombine Biletleri: Yeni Maraton Üst Tribün Kombine biletleri Sar? Lacivert Derne?i, VIP kombineleri ise stad?m?zdan taraf?ndan sat?lmaktad?r.
Maç biletleri: Futbol kar??la?malar?n?n biletleri maç öncesinde, Biletix’in internet sitesi ([Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]), CallCenter ve gi?elerinden, maç günü ise ?ükrü Saracoglu Stad? gi?elerinden temin edilebilir.
Lisansl? ürünler: Fenerbahçe Spor Kulübü Lisansl? Ürünleri, Fenerbahçe Spor Ürünleri A.?. taraf?ndan Fenerium Ma?azalar?’nda sat?lmaktad?r. Ma?azalar?m?zdan online al??veri? için [Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] adresini ziyaret etmeniz yeterli olacakt?r.


?leti?im
Merkez Yönetim Binas?
0216 542 1907
Fax: 0216 542 1960

Yüksek Divan Kurulu
0216-345 23 28 - 418 06 36

Samand?ra Kamp Tesisleri
0216 311 62 25

Derea?z? Futbol Altyap?
0216 418 33 07 - 08

Fikirtepe Tesisleri
0216 565 54 21 - 26

Basketbol ?b
0216 347 84 38

Voleybol ?b
0216 418 18 28

Masa Tenisi ?b
0216 336 36 09

Boks ?b
0216 347 48 52

Yelken ?b
0216 550 1907-228

Yüzme ?b
0216 345 05 35

Kürek ?b
0216 346 36 44
0216 414 41 46

Atletizm ?b
0216 345 30 89

FENERIUM Merkez
0216 330 80 90

Fenerbahçe Müzesi
0216 449 56 67 -2028

Fenerbahçe Koleji
0216 466 62 00

Fenerbahçe Dergisi
0216 - 449 25 58

Fenerbahçe Televizyonu
0216 - 330 26 26

Fenerbahçe KART
0216 444 1907
[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
0216- 449 25 58

Divan Palmira
0216 - 550 1907

Todori Tesisleri
0216-450 20 44 -45
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
azrail
Muctehid Uye
Muctehid Uye
avatar

Takımınız Takımınız : Fenerbahçe
+Rep Gücü +Rep Gücü : 86
Edilen Teşekkür Sayısı Edilen Teşekkür Sayısı : 2

Kişi sayfası
Puan Puan:
10/10  (10/10)

MesajKonu: Geri: FenerBahçemizin Şanlı Tarihi   Paz Ağus. 16, 2009 9:51 amKadıköy ve Fenerbahçesi;
İstanbul’un Kadıköy yakası; Allah’ın, yeryüzünü yaratırken kesinlikle ayrıcalıklı davrandığı bir eşsiz yöre... Tarihlerin henüz 1900 yılına ulaşmadığı İstanbul’da, Kalamış’ıylaFenerbahçe’siyle, Caddebostan’ı Suadiye’si Moda’sı ile adeta bir rüya beldesi... Göz alabildiğine bomboş arsalarla yemyeşil çayırlara sahip bu yörede, doğanın insanları spor yapmak için sanki teşvik ettiği yıllar.
Ve de, İstanbul’un silüeti deniz üzerinde uzaklardan perde perde yansıyıp dalgalanırken, Fenerbahçe Burnu’nda yanıp sönerek yol gösteren bir fener Türk sporuna önderlik edeceği bir kulübe sembol olmanın da gururu içinde, Adalar’a, Marmara’ya, daha da ötesi uzak yıllara doğru aynı şevkle ışık saçacağı günlerin özlemi ile çakıp durmaya başlamıştı sanki... Ve de Kadıköy, o dönemlerde en güzel semti olan Fenerbahçesi’nin bağrından çıkaracağı takımını önce yakınlara, sonra da yarınlara armağan edeceği günleri bekliyordu gayri.

Kuşdili Çayırında İlk Futbol Oyunu;
İlk futbol oyununun, bugünkü anlamıyla ilk kez 1823 yılında İngiltere’de oynanmaya başlamasının üzerinden neredeyse yıllar ve yıllar geçmişti. Nihayet tarihler 1890’lı yıllara ulaştığında, Moda’da oturan İngiliz’ler de bu keyifli spordan iyice etkilenmiş ve o yemyeşil arsaların bulunduğu Kadıköy’ün geniş alanlarında, futbolu oynamaya başlamışlardı. Seyri çok keyifli bu oyunun, çevredeki Türk gençlerinde de ilgi uyandıracağı ve de bu sporu onlara sevdireceği pek tabii idi ve hatta da kaçınılmazdı. Ama ne var ki, o sıralarda süren monarşi rejimi nedeniyle Müslüman Türkler için cemiyet kurmanın ve hatta mevcut cemiyetlere dahi üye olmanın yasak olmasından dolayı, Kadıköy Çayırlarında top koşturan İngiliz gençlere yine ancak Rum gençleri eşlik edebilmekteydi. Yine de, hemen her akşamüstü bilhassa Kuşdili Çayırında yapılan bu futbol maçları ya daantrenmanları, Kadıköy halkının büyük bir kesiminin ilgisini çekmekte, genellikle akşamüstleri zevk için de olsa oynanan bu futbol oyunu için, Kalamış’tan, Moda’dan, Kuyubaşı’ndan, ve hatta Haydarpaşa civarlarından gelecek öbek öbek halkı, gününe ve hava durumuna göre küçük ya da büyük kümeler halinde bu oyunu seyretmeye yöneltmekteydi. Kadıköy halkının ekserisi ikindi sularında ayaklanır, günlerden Cuma ve Pazar değilse yani Kurbağalıdere’nin kenarındaki salaş tiyatroda Komik Hasan’ın tuluat kumpanyası oynanmıyorsa Kuşdili Çayırı’na doğru yola koyulurlardı. Yok, eğer günlerden Cuma ya da Pazar ise de, Moda’ya doğru ya da şimdiki Fenerbahçe Stadyumu’nun bulunduğu Papazın Çayırı’na doğru yola koyulurlardı (*1). Omuzdaş kılıklı, burma bıyıklı tüylü tüysüz gençler, yanlarında boy boy çocuklarla hanım nineler ve de orta yaşlı hatunlar, Arap bacılar, ahretlikler, kahvede pineklemekten usanan efendi kişiler, burada çayırı çepeçevre kuşatır, kadınlar getirdikleri kilimleri yayarlar, erkeklerin kimi toprağa bağdaş kurar, kimi büyükçe bir taşa oturur, kimi ayakta dururdu. Sucusu, dondurmacısı, kağıt helvacısı, simitçisi, baloncusu, Eyüp oyuncakçısı velhasılı satıcıların her çeşidi burada arzı endam eyler, burayı adeta panayır yerinden farksız kılardı. Ortadaki saha olacak alanda ise, kapı gibi gövdeli, başları açık, renk renk gömleklerinin kolları sıvalı, göğüsleri fora, bacaklarından dizkapaklarına kadar şortlu bir alay adam soluk soluğa koşuşurlar, birbirlerine çarpıp çarpıp, alt alta üst üste mecelleşirler, güya da top oynarlardı. Oynanan bu futbollardan örnek alan bazı gençler, Kadıköy’ündeki arsalarda ya da geniş çayırlarda onlar gibi top oynamaya heveslenir, karman çorman bir biçimde, bir harradır bir gürradır gider, topa en çok vuranla onu en havalara yükselten erbab sayılırdı. Ne var ki bir süre sonra, bir başka deyişle 1900’lü yıllara iyice yaklaşılmasıyla birlikte, Moda’da oturan İngiliz gençlerinin artık modern futbolu oynamaya başlamaları ve dolayısıyla da oynadıkları futbolu daha seyredilir bir halde sunmaları, kendilerini hayran hayran seyreden Kadıköy’lü gençlerin yüreklerinde birtakım kıpırdanmalara sebep oluyor, onlar gibi organize bir takım kurma isteklerini ise, vazgeçilemez bir tutkuya dönüştürmeye başlıyordu.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
azrail
Muctehid Uye
Muctehid Uye
avatar

Takımınız Takımınız : Fenerbahçe
+Rep Gücü +Rep Gücü : 86
Edilen Teşekkür Sayısı Edilen Teşekkür Sayısı : 2

Kişi sayfası
Puan Puan:
10/10  (10/10)

MesajKonu: Geri: FenerBahçemizin Şanlı Tarihi   Paz Ağus. 16, 2009 9:52 am

[Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Josep
Yönetici

avatar

Takımınız Takımınız : Galatasaray
+Rep Gücü +Rep Gücü : 10119
Edilen Teşekkür Sayısı Edilen Teşekkür Sayısı : 12

Kişi sayfası
Puan Puan:
9999/9999  (9999/9999)

MesajKonu: Geri: FenerBahçemizin Şanlı Tarihi   Paz Ağus. 16, 2009 11:17 am

Paylaşım İçin Teşekkürler...
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
§єRT@и
Muctehid Uye
Muctehid Uye
avatar

Takımınız Takımınız : Fenerbahçe
+Rep Gücü +Rep Gücü : 1226
Edilen Teşekkür Sayısı Edilen Teşekkür Sayısı : 56

Kişi sayfası
Puan Puan:
75/100  (75/100)

MesajKonu: Geri: FenerBahçemizin Şanlı Tarihi   Ptsi Ağus. 17, 2009 1:46 pm

Emeğe saygı Teşekkürler +R3PPP
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
FenerBahçemizin Şanlı Tarihi
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bilgi Paylaşım ve Tartışma Forumu :: Spor :: Fenerbahçe-
Buraya geçin: